Mamy doświadczenie w wynajmie hostess-tłumaczek z biegłą znajomością języków obcych na targi i konferencje w Polsce oraz targi zagraniczne.

Poziom znajomości języków obcych jest poświadczony certyfikatami bądź dyplomami ukończonych uczelni.